Υποτροφίες με ενεργές αιτήσεις
Υποτροφία Φορέας Έναρξη αιτήσεων Λήξη αιτήσεων Προβολή Αίτηση
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 24/02/2022 24/02/2023
Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 24/02/2022 24/02/2023
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Υποψήφιοι Διδάκτορες - 2023-2024 Fullbright Ελλάδας 04/10/2022 13/01/2023
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - 2023-2024 Fullbright Ελλάδας 04/10/2022 20/01/2023
Υποτροφία Φορέας Έναρξη αιτήσεων Λήξη αιτήσεων Προβολή Αίτηση