Ενεργή περίοδος υποβολής αιτήσεων

24/02/2022 24/02/2023

It might be useful for someone. Share now!

  
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα

Χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».
Πληροφορίες: 2310/995214
Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Φορέας Υποτροφίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κληροδότημα Κατσέας Κωνσταντίνος

Επίπεδο Σπουδών

Προπτυχιακές

Μεταπτυχιακές

Διδακτορικές

Μεταδιδακτορικές

Κριτήρια Επιλογής

Κοινωνικά

Αφορά Σπουδές

Εσωτερικού

Θεματική κατηγορία

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Θετικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

Νομικές Επιστήμες

Οικονομία – Διοίκηση

Παιδαγωγικές Επιστήμες

Πολιτικές Επιστήμες

Τέχνες

Τεχνολογικές Επιστήμες